ماشین آلات بسته بندی
 

 

این واحد بنا به درخواست و نیاز مشتریان خود توانایی پالت بندی واسترج محصولات (جهت حمل وجابجایی سالم وآسان) را دارد.  در این واحد پالت ها بدرخواست مشتری ، علاوه بر  تنظیم چینش کارتنها روی پالت ، با تسمه های بزرگ بسته بندی شده و با استرج پوشیده میگردد.

 

ماشین منگنه

 این واحد جهت کارتنهایی که بنا به درخواست مشتری و بدلیل استحکام بیشتر ، نیز به منگنه داشته باشند ، قابلیت منگنه کردن کارتنها علاوه بر چسب ، دارد. این نوع کارتنها بیشتر در صنایعی که با ابعاد بزرگ کارتن و یا محتویات سنگین سر و کار دارند مورد استفاده قرار میگیرد.

                                                        

 

   ماشین شرید

این واحد بکمک دستگاه خرد کن بزرگ خود، کلیه آخال های تولید شده در ماشین آلات را از طریق سیستم انتقال مکانیزه آخال ، جمع آوری و خرد کرده و پس از بسته بندی به واحدهای کاغذسازی عرضه مینماید.

 
سپنتا کارتن کار خزر وب سایت های مفید وب سایت های مرتبط
:آدرس سامانه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی ماشین آلات کارتن سازی
آمل-کیلومتر6جاده قدیم بابل شهرک صنعتی بابکان سامانه ثبت شرکتها کارتن ایران
: تلفن تماس اداره بیمه تامین اجتماعی شرکت کارتن مشهد
011-43113816-20   شرکت کارتن عقاب
: آدرس پست الکترونیکی    
 info@sepanta-carton.com     
    <<ارتباط باما>>
  :نام
  :پست الکترونیک
 
:متن